Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Indien er sprake is van een medicijngebruik verzoeken wij u de actuele medicatielijst aan ons door te geven, deze is op te vragen bij uw apotheker.